FAQ page

FAQ

Đóng

  • Câu hỏi thường gặp Mở

    1. Làm sao để tôi có thể lấy lại mật khẩu tài khoản?
    - Bạn có thể lấy lại mật khẩu tài khoản bằng cách sử dụng tính năng tìm kiếm mật khẩu, sau đó hãy điền chính xác tên người dùng cùng địa chỉ email của tài khoản của bạn.
    - Sau khi điền đầy đủ chính xác thông tin, chúng tôi sẽ xử lý và mật khẩu tạm của tài khoản của bạn sẽ được tạo và gửi về chính địa chỉ email của bạn.