Nội dung

Châu Âu

Champions League C1 2019/2020

Bảng A

Bảng B

Bảng C

Bảng D

Bảng E

Bảng F

Bảng G

Bảng H

Kết quả và lịch thi đấu Champions League C1

Châu Âu

Champions League 2019/2020

Bảng A

Bảng B

Bảng C

Bảng D

Bảng E

Bảng F

Bảng G

Bảng H

Kết quả và lịch thi đấu Champions League C1